Vi er Danmarks førende specialister på reparation af hårde hvidevarer.

Online betaling og mobilepay

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Vilkår og betingelser. 

Køb hos Din Hvidevare Service ApS:
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Din Hvidevare Service ApS. før De har modtaget en servicerapport/faktura fra Din Hvidevare Service ApS.
Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.
Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Din Hvidevare Service ApS. grossister.

Priser og kontrakter: 
Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Alle kontrakter indgås på dansk.

Salg generelt:  
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.
Din Hvidevare Service ApS. forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på DKK 25,00 inkl. moms, hvor bestillingen ikke er foretaget via Din Hvidevare Service ApS. hjemmeside.
En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 7 hverdage efter bestillingen.
Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning. 

Særligt om butiksalg: 
Butikssalg er Køb som er foretaget i vores butik på Mågevej 26, 2650 Hvidovre. 
Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker. 
Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny. Alternativt kan det ske ved, at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". 
Her bør bestillingstidspunkt og ordrenummer fremgå. 

Betaling:
De mulige betalingsmåder er: 
Kontant, Dankort, Visa kort, Master kort, Mobilepay* på nummer 537049
Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet kundens retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.  
*Mobilepay til nethandel se vejledning her.

Reklamationsret og garantier: 
Der ydes 2 års reklamation på produkter købt hos Din Hvidevare Service ApS. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses her. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen, se iøvrigt vores garantier her.
Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.
Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer. 

Anvendelse af reklamationsretten: 
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Din Hvidevare Service ApS. inden rimelig tid efter varens modtagelse. 
Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. 

Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl:
Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til Din Hvidevare Service ApS. hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.
Din Hvidevare Service forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale.
Testgebyret er 600 pr. 20min inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning. 
Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddellelse på produktet. 

Forsvarlig returnering:
Alle produkter, der returneres til Din Hvidevare Service ApS. skal være forsvarligt indpakket. 

Er De i tvivl:
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Din Hvidevare Service ApS. at De retter henvendelse til tekniker@hvidevareservice.nu eller på telefon 4362 6633  

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende: 
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
Der gælder 2 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 2 års reklamationsperiode.

Ejendomsret:
Din Hvidevare Service ApS. forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt.
Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.  

Beløb angivet i DKK