Vi er Danmarks førende specialister på reparation af hårde hvidevarer.

Din Hvidevare Service ApS forretningsbetingelser:

 Vigtig information forud for besøget.   

undefined

Forretningsbetingelser:

Kære kunde, jævnfør forbrugerlovgivningen skal vi informere om nedenstående inden servicebesøg. 
 

Grundpris:
Prisen ved service og reparation inkl. kørsel er min. 1095kr inkl. moms for serviceeftersyn af 1 produkt og op til 20 minutters arbejde pr. produkt og dette inkludere teknikerens forberedelse af servicen på dit produkt. Ved yderligere tidsforbrug vil der blive faktureret 275kr pr. påbegyndt kvarter samt forbrugte reservedele, p-afgift* og forbrugsomkostninger. 

Tillæg på gaskomfur og gasplade:
For alle typer reparationer på gaskomfur og gasplade tilkommer et gastillæg på 375kr.

Prisoverslag:
Hvor du kun ønsker en pris og gerne vil tænke over dette, afregnes serviceeftersynet med kun 795kr pr. produkt. Prisoverslag er gældende i 3 mdr. fra besøgsdato og fratrækkes prisoverslaget i den endelige regning, som også vil indeholde den totale tid, der blev brugt ved første besøg.
Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter. Dette tilbud gælder kun privatkunder og ikke erhvervs kunder, butikker og boligselskaber.

Er produktet under 2 år og har du ret til at reklamere:
Er servicen omfattet af reklamationsretten er besøget uden beregning for dig. 
Dette forudsætter dog fremvisning af gyldig købskvittering senest til teknikeren ved besøget se også nedenfor**

**Er servicen udenfor reklamationsdækning, men stadig under 2 år:
Er servicen ikke omfattet af din alm. 2 års reklamation grundet f.eks. en defekt vandhane, fejltilslutning, tilkalkning, manglende rensning af filtre, udtagning af BH bøjler, flere familier om produktet, boligforeninger, erhverv, manglende fremvisning af følgende: købskvittering, tillægsforsikringer, quality bevis, 5 års garantier osv. vil man blive faktureret min. 1095kr inkl. moms.

Har du ekstra garantier:
Du skal senest ved besøget fremvise gyldig dokumentation i form af købskvittering, hvor ekstra garantien fremgår, quality bevis eller garantibevis udstedt af importøren eller butik. Bliver dette ikke fremvist senest ved besøget, vil du blive faktureret det fulde beløb. Ved fremvisning og fremsendelse efterfølgende vil det koste 250kr. at ændre fakturaen.

Er du lejer:
Hvis du er lejer og ikke ejer dine hvidevare, skal det være ejendomsselskabet, udlejer eller viceværten der bestiller serviceeftersynet. I modsat fald vil du selv skulle betale. 

Hvad er ikke dækket under reklamation:
Vi skal gøre opmærksom på at hvis servicen ikke er omfattet af reklamationen eller reklamationen ikke godkendes af importøren efterfølgende, se også ovenfor ** vil der blive faktureret min. 1095kr. inkl. moms for serviceeftersynet, dette indeholder grundbeløb samt op til 20 minutters arbejde, inkl. teknikerens forberedelse af servicen på dit produkt. Ved yderligere tidsforbrug vil der blive faktureret 275 kr. pr. påbegyndt kvarter samt forbrugte reservedele og forbrugsomkostninger. 

Flere produkter repareret samme dag:
Ved flere produkter med samme fakturabetaler, på samme adresse, udført på samme dag, betales der halvt grundgebyr 547,50 pr. efterfølgende produkt + tid samt reservedele og forbrugsomkostninger.
Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter og kan alle produkter ikke gøres færdig samme dag betales alm. grundpris.

Professionelle produkter:
Grundprisen er 1100kr. inkl. kørsel og 20 min. arbejde, herefter 540kr. pr. påbegyndte ½ time
+ evt. forbrugte reservedele og forbrugsomkostninger. Beløbene er eks. Moms.

Gaskomfur og Gasplade:
Har du fejl på et gasprodukt og det ikke er omfattet af reklamationen og det er gasrelateret og fejlen er bruger eller installationsfejl, skal du være opmærksom på at vores Autoriserede VVS tekniker ikke må forlade produktet uden at have løst problemet, uanset hvem der skal betale. I værste fald du ikke ønsker reparation, vil han skulle lukke for gassen og fejlmelde dit produkt eller installation til gastilsynet, med risiko for plombering af måler. Er produktet under 2 år og det er en fabriksfejl, vil serviceeftersynet være uden omkostninger.

Garanti:
Vi yder 2 års garanti på alle selvbetalte reparationer.

Dog undtaget garantien, se herunder:
Garantien dækker ikke plastdele, lyskilder, gummilister, håndtag, glas, glashylder, keramiske plader og alm. slidtage f.eks. slidte motorkul samt skader forårsaget af kalk eller overspænding, rust, korrosion eller vandskade samt forsætlig eller hændelig skade, forårsaget af manglende overholdelse af betjeningsvejledning. Hvor Importøren yder garanti eller reklamation. Garantien dækker ikke husholdningsprodukter der bruges erhvervsmæssigt eller af flere familier (F.eks. vaskekældre, bofællesskab og fælleshuse)  

*P-afgift:
Har du i området hvor du bor, p-afgift, vil denne afgift blive tillagt din faktura. 

Betaling ved arbejdets udførelse:
Der afregnes ved besøgets afslutning netto kontant og teknikeren tager imod kontanter, Mobilepay og div. kort, Dankort, Master Card, Visa, Visa elektron samt udenlandske kreditkort. Ved fremsendelse af faktura skal påregnes et gebyr på 125kr inkl. moms. 

Erhverv:
Har du købt et husholdningsprodukt og det bruges erhvervsmæssigt, er der ingen reklamationsret, dog dækker visse importører ibrugtagningsgaranti fra tilslutning og op til 6 mdr.

Ingen hjemme:
Hvis man ikke er hjemme trods aftale, vil man blive faktureret min. 1095kr inkl. moms.
Vores aftalte tid er du blevet oplyst på mail og SMS som sendes til dig, som bekræftelse på den bestilling af service du har udført.

Afbestilling af service:
Skulle du ikke få brug for vores assistance, bedes du kontakte os senest dagen før besøget, på telefon 43626633.  brug også gerne e-mail Tekniker@hvidevareservice.nu  og her er det ok at vi har den senest samme dag kl. 7.00 husk påfør sagsnummer 6 cifre, vi har så mulighed for at nå at ændre teknikerens tur. Ved afbestilling af service efter kl. 8.00 på dagen vil der blive faktureret 495kr inkl. moms. 

Transportskade:
Er dit produkt skadet ved udpakning, skal du straks og inden 8 dage, reklamere til butikken hvor du har købt dit produkt. Skader der er anmeldt for sent vil blive afvist af importøren. Skader hvor du selv transportere produktet hjem, dækkes ikke af importøren. Pak ikke produktet ud, hvis der er synlige skader på produktet. Al emballage skal gemmes og du skal tage foto af skaden og indsende billeder af skade og købskvittering til importøren efter aftale med butik. 

Skal vi ringe før besøget:
Du skal være opmærksom på at hvis der er aftalt opkald inden besøg og telefonen ikke bliver taget, gentagne gange og hvor kontoret prøver en sidste gang, så kører teknikeren frem til adressen og du vil blive faktureret 1095kr. inkl. moms for en forgæves besøg. 

Kreditomkostninger:
Der vil blive tillagt et gebyr på 125kr hvis der ikke afregnes til teknikeren ved besøget, medmindre andet er aftalt eller teknikeren er i tvivl om hvem som betaler, så betales der ikke kreditomkostninger. 

Rykkergebyr:
Har du en udestående faktura rykker, vi umiddelbart efter forfaldsdagen og du opkræves rykkergebyr. Herefter rykkes der med minimum 10 dages mellemrum og med 3. rykker varsles inkasso inden 10 dage. Hele fordringen bliver uden yderligere varsel overdraget til inkassoadvokat med dertil omkostninger tillagt. 

Inkassosag:
Er din sag først endt hos vores inkassofirma, er det igennem advokaten du afslutter sagen, med dertil tillagte omkostninger.  Rick inkasso og du kan skrive til dem på indsigelse@hvidevareservice.nu med dit sagsnummer på.

Arbejdsmiljø:
Af hensyn til teknikerens helbred og gældende arbejdsmiljøregler, skal vi bede dig sørge for at der er fri adgang til produktet der skal repareres og om nødvendigt være udtaget.
Det er i orden at der er en der kan hjælpe teknikeren med ud, op og nedtagning.
Tørretumbler skal om nødvendigt være nedtaget, paneler foran opvaskermaskiner skal være fjernet, indbyggede og opbyggede produkter skal være udtaget osv.
Hvis teknikeren ikke er i stand til at reparere dit produkt pga. ovenstående og han må forlade dig, uden at kunne komme til produktet, vil du blive faktureret 1095kr inkl. moms. 

Tilfredshedsanalyse:
Vi vil efter besøget følge op på din oplevelse igennem Trustpilot og håber du vil give dig tid til at skrive lidt om os.

Fortrolighedspolitik:
Din Hvidevare Service ApS. forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Din Hvidevare Service ApS. vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Din Hvidevare Service ApS. vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mailadresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredje part uden din forudgående tilladelse. 

Med venlig hilsen
Din Hvidevareservice ApS.
Tlf. 43626633 
Mågevej 26
2650 Hvidovre
cvr. 19003892 

www.hvidevareservice.nu
tekniker@hvidevareservice.nu